Po co dodawać współrzędne google?

Dodaj współrzędne google, aby dokładnie umiejscowić obiekt na mapie. Dzięki dokładnemu zaznaczeniu pomagasz innym Użytkownikom znaleźć obiekt.